Footer menu

Talare under VM-dagen, 21 oktober

Lördagens program >>>
Talare under VM-dagen, 21 oktober
Om Lisa Lindströms föreläsning >>>


Barbro Osher

Sveriges generalkonsul i San Francisco, grundare av SWEA San Francisco och generös och idog filantrop inom svensk kultur tillika sponsor av oändliga projekt inom SWEA.

Tillsammans med sin make Bernard Osher hör hon till de mest generösa donatorerna i USA. Sedan flera decennier är hon också en av de främsta mecenaterna i Sverige genom sin stiftelse Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

Barbro Osher

Lisa Lindström

Lisa Lindström är VD för designbyrån Doberman, med kontor i Stockholm och New York. Hon har blivit utsedd till Årets tjänsteutvecklare och en av framtidens tio kvinnliga ledare i Sverige. Utöver att vara styrelseordförande för UR, Utbildningsradion, har hon också varit utsedd till en av fyra industrirådgivare till Svenska regeringen.

Lisa Doberman. Foto: Emil Nordin

Lisa Doberman. Foto: Emil Nordin

Teresia Fors

Teresia Fors arbetar idag som vice VD inom Marketing & Communication för Volvo Group Australia. Innan dess var Teresia VD för Viking Cruises Australia. 2005 var hon en av grundarna i “Advisory Group for the Promotion of Sweden in Australia”. 2011 blev hon utnämnd till styrelseledamot i svensk-australiensiska handelskammaren och är nu styrelseordförande.

Teresia är styrelseledamot i Svenska Kyrkan in Sydney. Född i Lappland, Sverige och har arbetat för Stockholms Turistråd och UD i Sverige.

Teresia Fors