Footer menu

VEMAs Regionmöte oktober 2017 i Perth

Christa; Foto: Margareta Svensson

Christa; Foto: Margareta Svensson

Ett tillfälle att dela och ta del av erfarenheter

Text: Margareta Svensson, november 2017

I Västra EMA (Europa, Mellanöstern och Afrika) ingår Barcelona, Costa Blanca (ej närvarande), Göteborg, Holland, Irland, Lissabon, London, Marbella, Mallorca och Oslo.

Under mötesdagen fick alla avdelningar presentera sig och berätta hur vi lyckats arbeta utifrån det manifest som utvecklats under RM i Lissabon 2016. Den viktigaste målsättningen i manifestet är att öka medlemsantalet, stimulera engagemang och se till att alla känner sig inkluderade.

Vi har lyckats bra med mycket av det vi föresatt oss. Men varje avdelning har sina egna utmaningar och lösningar, det fanns mycket att lära av varandra och massor av inspiration att inhämta.

Tre saker har jag tagit till mig särskilt:

  • Det är viktigt att visa tacksamhet för dem som bidrar, alla behöver känna sig sedda.
  • Den personliga kontakten är central i vårt arbete, där skall vi lägga vår energi.
  • Vi måste våga delegera och be om hjälp, på det viset blir fler delaktiga.

Dessutom fick jag med mig ett par frågor hem:

  • Om vi ser på SWEA utifrån, vad ser vi?
  • Är vi tillräckligt stolta, kan vi bli lite mindre försynta?
VEMAs styrelse; Foto: Margareta Svensson

VEMAs styrelse under regionmötet; Foto: Margareta Svensson

Region VEMAs styrelse under RM2017; Foto: Tina O'Malley

Region VEMAs styrelse under RM2017; Foto: Tina O’Malley
Från vänster stående: Karin Högman (AO London), Erika Tiefensee (AO Göteborg), Annika Samuelsson (Kassör Oslo), Christa Kiviharju Alfredsson (Ordförande VEMA), Linda Sahlin McConnell (AO Irland), Eva Roman (AO Marbella), Ann-Sofie Frånberg (Sekreterare VEMA)
Från vänster sittande: Britt-Marie Ericsson Batle (AO Mallorca), Margareta Svensson (t.f. AO Holland), Agnetha Hesselius (AO Barcelona), Mita Zell (AO Lissabon)