Footer menu

MEMAs Regionmöte under VM i Perth

Under MEMAs regionmöte; Foto: Tina O'Malley

Under MEMAs regionmöte; Foto: Tina O’Malley

Region MEMA har 12 avdelningar och en satellitavdelning; alla utom Israel var närvarande vid Regionmötet i Perth. Avdelningsordföranden håller kontakten genom månatliga styrelsemöten med Regionordföranden Eva Gram Toft. Men det är viktigt att träffas i verkliga livet också. Det var några nya ansikten och många glada återseenden.

Alla avdelningar hade förberett en kort avdelningsrapport. Medlemsantalet varierar mellan 179 (SWEA Rivieran) och 23 (SWEA Rimini), medelåldern likaså, den högsta medelåldern har Sverigeavdelningarna Malmö och Örestad samt Rivieran. Berlin, Luxemburg och Rom har många nya, yngre medlemmar. Antalet aktiviteter varierar också, från 15-20 till över 50 per år: bokcirklar, matlagning, filmkvällar, luncher, mingel, midsommarfirande, julmarknad och mycket annat.

De avdelningar som lyckats bäst att attrahera yngre svenskor har satsat stort på SWEA Professional. I Berlin och Luxemburg har SWEA Professional-träffarna blivit mycket populära men deltagarna har inte alltid sett förbindelsen till SWEA. Man har nu satt regler att efter t.ex. 3 gånger måste man bli medlem. Alla avdelningar samarbetar med andra svenska organisationer som kyrka, skola, ambassad, konsulat, samt företag som IKEA.

Vi diskuterade hur man skulle kunna attrahera nya medlemmar till SWEA, engagera nuvarande medlemmar mera och rekrytera medlemmar till styrelsen. För att utveckla och förnya arbetet kan det vara värdefullt att ta fram en strategi: Var vi vill vara om ett år, om fem år? Vad vill medlemmarna? Vem gör vad? Vem kan vi samarbeta med? Hur kan vi samarbeta med grannavdelningar? Hur kan vi optimalt använda digitala medier och kommunikationsformer?

Det formella MEMA-årsmötet med regionordförandens årsrapport, ekonomiska årsrapporter och valberedningens rapport var sedan snabbt avklarat. Nästa Regionmöte blir i Milano i oktober 2018.

Alla RM-deltagare var ense om att det fortfarande är viktigt att mötas personligen även om man idag kan kommunicera via Skype etc. Dessutom använder många SWEA som ”resebyrå” och uppskattar gemenskapen på Världs- och Regionmötens utflykter och efterresor.

Region MEMAs styrelse under RM2017; Foto: Tina O'Malley

Region MEMAs styrelse under RM2017; Foto: Tina O’Malley
Stående från vänster: Anna-Karin Månsson (AO Rom), Anna Oels Lindell (AO Berlin), Margareta Nilsson (AO Köln-Bonn), Johanna Tunhammar (AO Rivieran), Elisabeth Cederholm (vice AO Rimini), Petra Cato (AO Luxembourg), Anna Fondell Grahed (AO Belgien), Ritta Hallberg (Frankfurt-Heidelberg), Maj Lis Lindgren Pålsson (AO Örestad)
Sittande från vänster: Helene Mjölndal (AO Paris), Anna Spjut (vice AO Milano), Eva Gram Toft (RO MEMA), Anna Grind (AO Rom), Cecilia Wettstam (AO Malmö)