Footer menu

Region Asiens regionmöte under Världsmötet 2017 i Perth

Asiens mötesrapport!

Under Region Asiens RM i Perth; Foto: Tina O'Malley

Under Region Asiens RM i Perth; Foto: Tina O’Malley

Under fredagen hade vi vårt förmöte. Den gången på året som vi träffas och pratar om året som varit men också om framtiden. I år var det fokus på donationer, den ekonomiska biten och miljön.

I donationsarbetet vill vi gärna ha en gemensam donation och vi hoppas mycket på ett projekt som har startat i Bangkok – SWEA lär Asien att simma. Drunkning är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn i Thailand och SWEA Bangkok håller på att starta upp ett projekt där man lär thailändska barn att simma. Vi hoppas att vi ska kunna ta projektet ut i Asien och jobba tillsammans med donationen.

Kring den ekonomiska biten diskuterade vi hur stor kassa avdelningen ska ha, att man får gå minus på resultatet men inte på eventen man har för Sweor och vad som kan hända om det blir oreda bland papperna. Vi pratade också om medlemsavgiften, hur hög den är i de olika avdelningarna och hur det kan påverka medlemsantalet.

Miljö är något vi känner ligger i tiden, vi måste ta ansvar för hur vi slösar med jordens resurser. Bangkok som håller i vårt nästa RM funderar på att ha tema miljö på sitt möte. Hur kan vi hjälpa till med att hålla vår miljö ren, kan man anse att det är en del av den svenska traditionen/kulturen och därmed göra någon form av donation kring detta.

Den största behållningen av våra dagar i Perth är den inspirationen man får av att äntligen träffa alla i styrelsen ”på riktigt”. Här kan man se varandra när man pratar, vi har tid att prata om annat och att diskutera visa frågor lite djupare. Perth har fått mycket beröm för sin organisatoriska förmåga och för hur de har skött hela VM och efterresa. All heder till Perth och deras VM kommitté!! Väl mött i Bangkok nästa år!!

Region Asiens styrelse under RM2017; Foto: Tina O'Malley

Region Asiens styrelse under RM2017; Foto: Tina O’Malley

Stående från vänster: Eveline Sidenvall (AO Singapore), Simone Westergård (AO Bangkok), Tina Täck (AO Hong Kong), Louise Gunnestrand (programgruppen Japan), Therese Kulle (vice AO Melbourne), Fariba Johansson (ledamot Seoul), Anna Frummerin (medlemsansvarig Bangkok)
Sittande från vänster: Aleksandra Fors (AO Beijing), Sofia Martin (AO Perth), Anna Centerman (RO Asien; Beijing), Pia Ridström (AO Kuala Lumpur)