Footer menu

Om Lisa Lindströms föreläsning

Lördagens program >>>
Talare under VM-dagen, 21 oktober >>>
Om Lisa Lindströms föreläsning


Lisa Lindström; Foto: Privat

Lisa Lindström; Foto: Privat

Föreläsning under SWEA Internationals Världsmöte 2017

”Låt oss samskapa det samhälle och den organisation vi vill verka i”

Gårdagens industrisamhälle utmanas av digitalisering, globalisering och en åldrande befolkning. Sättet att bemöta dessa utmaningar är inte att öka effektiviteten i befintliga system, utan snarare att hitta nya vägar och kombinera de outnyttjade resurser vi har med kreativitet och testa oss fram till nya metoder och lösningar.

Om Lisa:
Lisa Lindström är VD för designbyrån Doberman, med kontor i Stockholm och New York. Hon har blivit utsedd till Årets tjänsteutvecklare och en av framtidens tio kvinnliga ledare i Sverige. Utöver att vara styrelseordförande för UR, Utbildningsradion, har hon också varit utsedd till en av fyra industrirådgivare till Svenska regeringen. På Doberman är Lisa senior strateg för många av byråns största internationella kunder. Lisa en populär talare och workshopledare när det gäller såväl strategisk design som organisationsförändring och ledarskap.