Footer menu

Lördagens program

SWEA Internationals Världsmöte

Lördagens program
Föreläsning av Lisa Lindström >>>


lördag 21 oktober 2017
Pan Pacific, Perth

Världsmötesdagens tema: SWEA — Kreativ gemenskap

08:30 – 10:00
  • Välkomna
  • Information från SWEA Internationals styrelse

10.00 – 10.30
  • Kaffepaus

10.30 – 12.00

12.00 – 13.30
  • Lunch

13.30 – 15.00
  • Föreläsning: Ursula Hultqvist, SWEA Professional

15.00 – 15.30
  • Kaffepaus

15.30 – 16.30
  • Föreläsning/Workshop

16.30 – 17.30
  • Föreläsning/Workshop

Med reservation för eventuella ändringar

Lisa Lindström; Foto: Privat

Lisa Lindström; Foto: Privat

Ursula Hultqvist; Foto: Privat

Ursula Hultqvist; Foto: Privat